Magyar Hősök - A Hazáért éltek, haltak - Magyar Hazafiak

Főprofil: 1945-1956. közötti időszak és 1956., Múltunk, jelenünk: magyar történelmi események, ősi hitünk, vallásunk, emlékművek

Ősi családfánk

Nimródtól I. Istvánig


Nimród (Nimrud/Ménrót) és Ankisza (Enéh) nemzette Hunort és Magort, Hunor nemzette Bort, Bor nemzetségéből származott Dama, Dama nemzetségéből származott Keled, Keled nemzetségéből származott Kear (Kér), Kér nemzetségéből származott Belér, Belér nemzetségéből származott Kedár, Kedár nemzetségéből származott Otumor, Otumor nemzetségéből származott Tarkas, Tarkas nemzetségéből származott Bendefard, Bendefard nemzetségéből származott Bokány, Bokány nemzetségéből származott Csanád, Csanád nemzetségéből származott Buda, Buda nemzetségéből származott Beztur, Beztur nemzetségéből származott Mike, Mike nemzetségéből származott Mikes, Mikes nemzetségéből származott Ombud, Ombud nemzetségéből származott Kölcse, Kölcse nemzetségéből származott Levente, Levente nemzetségéből származott Lél, Lél nemzetségéből származott Zámur, Zámur nemzetségéből származott Zombur, Zombur nemzetségéből származott Balug, Balug nemzetségéből származott Bulcsu, Bulcsu nemzetségéből származott Zulta, Zulta nemzetségéből származott Berend, Berend nemzetségéből származott Kadicsa, Kadicsa nemzetségéből származott Upas, Upas nemzetségéből származott Ethei, Ethei nemzetségéből származott Szemény, Szemény nemzetségéből származott Torda, Torda nemzetségéből származott Bendeguz, Bendeguz (Bende-khus) nemzette Etelét, azaz Atilla királyt, 

Atilla király nemzette Csaba királyfit, Csaba (Chabad meghalt 514-ben) fiai Ogurd és Muagyer, Ogurd uralkodott 514-től haláláig 518-ig, Muagyer uralkodott 519-től, meghalt 568 körül, Balug (Balakh) uralkodott 570-től, meghalt 610 körül, Upas, Muagyer dédunokája, uralkodott 710-től, meghalt 750 körül, Csaba (Upas fia) uralkodott 750-től, meghalt 782 körül, 

fiai: Ed (kvorezni nőtől) uralkodott 784-től, meghalt 790 körül, Edemen uralkodott 790-től, meghalt 809-ben, Ügek uralkodott 810-től, meghalt 844 körül, fiai: Előd (Eleud) uralkodott 845-től, meghalt 861 körül, 

fia Emesétől: Álmos, született 819-ben, uralkodott 862-től, meghalt 893-ban, fia: Árpád, a honvisszafoglaló, született 840 körül, uralkodott 892-től, meghalt 907-ben,

Árpád fiai: Levente, Tarhos, Üllő, Jutas, Zolta, Zoltán fejedelem nemzette Taksonyt, Taksonytól származott Géza (Geysa) fejedelem,
Géza Gyula leányával, Sarolt-tal nemzette Vajk fiát, Akit Istvánnak kereszteltek át, és 1000-ben római keresztény királlyá koronázták...

kep.jpg

 

____________________________________________________________

 

Egy másik levezetés szerint:

forrás: https://vilagfigyelo.com/nimrod-mint-noe-dedunokaja-a-magyarsag-eredoje-es-a-biblia-eltitkolt-kapcsolodasa/?fbclid=IwAR0YTyWdAaZW7u9AanDgRj7FeeCwGkVWds_5YMcPaFmGGbrGR34v4aVU-4U 

 

VILÁG FIGYELŐ

FIGYELD VELÜNK A VILÁG ESEMÉNYEIT
 

Nimród, mint Noé dédunokája? A magyarság eredője és a Biblia eltitkolt kapcsolódása…

 

Egy igen megdöbbentő régészeti feltételezés, mely bizonyítékai ott hevernek a Biblia lapjain, ott kúsznak a sorok között…?

A lenti teória több helyen napvilágot látott már, és sokak szerint akár valóságalapja is lehet.

nem csak azért, mert történelmileg és mitológiailag logikusan vezetik le, hanem mert konkrét utalások, bizonyítékok is találhatók rá a Bibliában.

Ha pedig igazi a kapcsolódás Noé és Nimród között, akkor az megmagyarázhatja azt is, hogy miért tartja sok ősi kultúra a magyart a világ legidősebb nemzetének, és hogy a magyar nyelv és írás miért lehet az emberi ősiség kezdete, eredője.

Ehhez vissza kell menni egészen a Bibliai utalásokig.

Ez lehet a legnagyobb titok, amit nem tanítanak a történelemórákon, pedig alapjaiban határozhatja meg őseink sorsát és múltját!

Nagyon fontos megemlíteni, hogy Kanaán kiátkozása és kiüzetése után Hámnak ujabb fia születik, akinek neve Kos volt.

Ez a Kos nemzette a Magyarok számára oly fontos személyt Nimródot.

Érdemes megjegyezni, a történelem nem ismer több Nimródot. Márpedig ez a Nimród az a személy akinek az elsõszülött fia a Hunor, a másodszülött fia pedig Magor!

Mielőtt elkezdenénk Nimród Ősapánk történetét, tudni kell, (bár a Biblia Ószövetsége mindenkinek írja a nemzetségét, de Nimródról nem ír semmit!) pedig tudni kell, hogy volt nemzetsége, méghozzá Szent István Királyig vezethető!

Ősi családfánk Nimródtól I. Istvánig

Nimród (Nimrud/Ménrót) és Ankisza (Enéh) nemzette Hunort és Magort, Hunor nemzette Bort, Bor nemzetségéből származott Dama,Dama nemzetségéből származott Keled, Keled nemzetségéből származott Kear (Kér), Kér nemzetségéből származott Belér, Belér nemzetségéből származott Kedár, Kedár nemzetségéből származott Otumor, Otumor nemzetségéből származott Tarkas, Tarkas nemzetségéből származott Bendefard, Bendefard nemzetségéből származott Bokány, Bokány nemzetségéből származott Csanád, Csanád nemzetségéből származott Buda, Buda nemzetségéből származott Beztur, Beztur nemzetségéből származott Mike, Mike nemzetségéből származott Mikes, Mikes nemzetségéből származott Ombud, Ombud nemzetségéből származott Kölcse, Kölcse nemzetségéből származott Levente, Levente nemzetségéből származott Lél, Lél nemzetségéből származott Zámur, Zámur nemzetségéből származott Zombur, Zombur nemzetségéből származott Balug, Balug nemzetségéből származott Bulcsu, Bulcsu nemzetségéből származott Zulta, Zulta nemzetségéből származott Berend, Berend nemzetségéből származott Kadicsa, Kadicsa nemzetségéből származott Upas, Upas nemzetségéből származott Ethei, Ethei nemzetségéből származott Szemény, Szemény nemzetségéből származott Torda, Torda nemzetségéből származott Bendeguz, Bendeguz (Bende-khus) nemzette Etelét, azaz Atilla királyt,

Atilla király nemzette Csaba királyfit, Csaba (Chabad meghalt 514-ben) fiai Ogurd és Muagyer, Ogurd uralkodott 514-től haláláig 518-ig, Muagyer uralkodott 519-től, meghalt 568 körül, Balug (Balakh) uralkodott 570-től, meghalt 610 körül, Upas, Muagyer dédunokája, uralkodott 710-től, meghalt 750 körül, Csaba (Upas fia) uralkodott 750-től, meghalt 782 körül,

fiai: Ed (kvorezni nőtől) uralkodott 784-től, meghalt 790 körül, Edemen uralkodott 790-től, meghalt 809-ben, Ügek uralkodott 810-től, meghalt 844 körül, fiai: Előd (Eleud) uralkodott 845-től, meghalt 861 körül,

fia Emesétől: Álmos, született 819-ben, uralkodott 862-től, meghalt 893-ban, fia: Árpád, a honvisszafoglaló, született 840 körül, uralkodott 892-től, meghalt 907-ben,

Árpád fiai: Levente, Tarhos, Üllő, Jutas, Zolta, Zoltán fejedelem nemzette Taksonyt, Taksonytól származott Géza (Geysa) fejedelem, Géza Gyula leányával, Sarolt-tal nemzette Vajk fiát, Akit Istvánnak kereszteltek át, és 1000-ben római keresztény királlyá koronázták…

Nimród dagi – Nimród hegye, az Istenek trónja

A 2134 méter magas Nemrut-hegy (más néven Nemrud-hegy; törökül: Nemrut Dağı, kurdul: Çiyayê Nemrûd; örményül: նեմրութ) Törökország keleti részén található Adıyaman közelében.

Most pedig Nimródról amit tudni kell !

A Magyar történelem és monda világból csak annyit tud az átlag ember, hogy volt neki két fia: Hunor és Magor, akik a szarvast üldözték.

Így ír róla a Biblia:
Kús nemzé Nimródot; ez kezde hatalmassá lenni a földön. Ez hatalmas vadász vala az Úr elõtt, azért mondják: “Hatalmas vadász az Úr elõtt, mint Nimród.”

Nimród mezopotámiai király a Bibliában. Az õ birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád, és Kálnéh a Sineár földén. E földrõl ment aztán Assiriába, és építé Ninivét, Rekhoboth városát, és Kaláht. És Reszent Ninivé között és Kaláh között: ez az a nagy város. De õ építtette a Bibliában is szereplõ Bábel tornyát.

Középkori magyar krónikák – Gesta Hungarorum, Kézai Simon – szerint a magyarok elsõ õse, Enéh feleségétõl született Hunor és Magor, akiktõl származnak a hunok és a magyarok.

Nimród a Bibliában meglehetõsen homályos körvonalakkal felrajzolt alak, a késõbbiekben azonban, mint Josephus, illetve a Midrást összeállító rabbik szerint számtalan legenda vette körül.

Nimród Isten által megbízott elsõ király volt a földön. Sõt azzal is megbízta, hogy tengertõl , tengerig “vadássza be” azaz téritse meg a nemzetségeket, ill. vigye el számukra az Isten szavát.

Nimród ezt meg is tette, hiszen ennek nyomait találhatjuk Körösi Csoma Sándor írásaiban, amikor azt mondja, hogy ha a Magyarok nyomait keresed, akkor menj india, Kína irányába egész a tengerig.

Ez a lélek vadászat egy generációs idõt tartott. Mire az Úrnak mondta Nimród, ha még egy generáció letelik, akkor ismét ölik egymást és elfeledik szavad. Mire az Úr megparancsolta Nimródnak, hogy Babilonban építsen egy “Nemzetek házát”, ahova minden nemzetségbõl hívjon meg 100 fõt és majd onnét irányítják Isten által összefogott nemzetségeket. Ezt az építményt ma úgy ismerjük: a Bábel tornya!

Maga Isten ad techniológiai segítséget Nimród nemzetségének, hiszen addig nem épültek hasonló magas építmények!

Ekkor találták fel a téglát, amit kiszárított és kiégetett állapotban lehet beépíteni, majd kötõanyagként a kátrányt, azaz a szurkot ismerteti meg a földiekkel, ami ott helyben az olajfeltörések miatt adott volt.

Sõt Isten kérése, hogy az építmény tetejére építsenek egy üvegtemplomot, ahova a nemzetvezetõk menjenek és tartsanak Istennel, azaz vele kapcsolatot. Ekkor találkozunk az elsõ üveggel, amit a kvarchomokból olvasztanak!

Amikor az épület elkészül és beköltöznek a nemzetségek, akkor Nimród elgondolkodik azon, hogy ha a Noé által kiátkozott nép nem jön be szintén száz fõvel a házba, akkor nem lehet béke, hiszen bármikor megtámadhatják õket, és akár rájuk gyujthatják a házat! Így Nimród meghívja a Kanaániakat, akik nem 100 fõvel, hanem az ismert erõszakos mentalitásukból adódóan 4500 fõvel érkeznek és elfoglalják a házat! Mire békétlenség keletkezik és gyûlölködés.

Nimród Istenhez fordul segítségért, aki kéri Nimródot, hogy még azon este hozza ki a nemzetségeket a házból, mert éjszaka lerombolja azt, és megzavarja a nyelvöket! Csak hogy a békétlenséget szító zsidók közül sokaknak gyanús lesz a hírtelen kitört béke és a kivonuló nemzetségekkel együtt néhány százan akik nem vettek részt a a ház megszerzésére ûlt zsidó örömünnepben, elhagyják a házat. Majd éjszaka kitört viharban 3 villám súlytott a Bábel tornyába, amiben közel 4000 Kanaáni zsidó bent égett.

Ekkor az a pár száz zsidó visszament a szemiták földjére és jelentették, hogy Nimród a legjobbjaikat tõrbe csalta, mert amikor beköltöztek a házba, akkor szólt az Õ Istenének, aki rájuk gyújtotta a házat! A zsidók ezért gyûlölik Nimródnak még a nevét is!

Az egyik a zsidó kánon szerinti, amely így mondja:

„Ábrahám apánkat a gonosz Nimród letaszította a tüzes kemencébe…” (Pesachim 118.a. lap.)

Nimród tudta, hogy háború lesz. Ezért magához hívatta Hunort az elsõszülött fiát és kérte a nemzetségek nagyrészével menjen az õsi legelõkre, melyek az Orosz altáj vidéke, Mongólia, Kína egészen a kóreai partokig huzódott. Ezeket a nyomokat találta meg Kõrösi Csoma Sándor a kutatásai során.

Magort is szólította, hogy a maradék nemzetségekkel menjen Antókiába,várja ki mi lesz a végkimenet. Magor mellé rendelte a legharciasabb Turk nemzetséget, hogy vigyázzák Õt. A Turk nemzet addig soha nem járt az addig lakatlan, a mai Törökországi anatóliai területeken, melynek ma a fővárosa Antalya, akkor kb. 8000 ezer évvel ezelõtt telepedtek le a Magor nemzetséggel együtt.

A Törökök ezért mondják és tanítják ma is már az általános Iskolában, hogy a Török és Magyar ember õsi testvér, azaz kardas.

Ezen minimum érdemes elgondolkodni.

Logikus lehet?

Igen!

Átgondolt, lehet valóságalapja? IGEN! A Biblia is említi, az összefüggések pedig a sorok közül is kiolvashatók…

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 37
Tegnapi: 173
Heti: 1 193
Havi: 210
Össz.: 753 751

Látogatottság növelés
Oldal: Ősi családfánk
Magyar Hősök - A Hazáért éltek, haltak - Magyar Hazafiak - © 2008 - 2023 - magyarhosok.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »