Magyar Hősök - A Hazáért éltek, haltak - Magyar Hazafiak

Főprofil: 1945-1956. közötti időszak és 1956., Múltunk, jelenünk: magyar történelmi események, ősi hitünk, vallásunk, emlékművek

Hazafiak napjainkban

 

"Aki kimondta az igazságot és kiállt meggyőződése mellett az könnyen a börtönbe kerülhetett a múltban. Szomorú, hogy ez ma is megtörténhet."

Ajánlom mindenki szíves figyelmébe a http://budahazy.org/ oldalt!

(Ezen az oldalon napra készen találjuk a hiteles információkat Budaházy ügyében, figyelemmel kísérhetjük az eseményket, visszamenőleg is tájékozódhatunk.) 

 

 

budahazy_frei_a1.jpg

 

2010.12.09.

Szenteste előtti napon döntenek: óvadék ellenében hazamehetne Budaházy

 

http://kuruc.info/r/2/70732/

 

2010.11.17.
Budaházyné Trencsányi Bernadett petíciót adott át Schmitt Pál képviselőjéne
forrás:
http://budahazy.org/hu/hirek/2010/87-november/571-budahazyne-trencsanyi-bernadett-peticiot-adott-at-schmitt-pa-kepviselojenek

images-stories-articles-2010-november-maitunti-550x367.jpg

 

2010.10.13.

Spontán tüntetés a Budapesti Fegyház és Börtönnél

forrás: http://budahazy.org/hu/hirek/2010/oktober/487-spontan-tuntetes-a-budapesti-fegyhaz-es-bortonnel

null

2010.10.13.

Felfüggesztett börtönre ítélte Budaházy Györgyöt a "forradalmi bíróság" a régi rend ellen írt publicisztikái miatt

forrás: http://budahazy.org/hu/hirek/2010/oktober/488-felfuggesztett-bortonre-itelte-budahazy-gyorgyot-a-forradalmi-birosag-a-regi-rend-ellen-irt-publicisztikai-miatt

null

2010.09.14.

Budaházyért, a politikai foglyokért, az igazságért tüntettek a Kossuth téren

http://kuruc.info/r/2/66020/

 

2010.09.13.

Exkluzív: interjú Budaházy Bernadettel a hétfői tüntetésről

http://kuruc.info/r/2/66035/

http://www.szentkoronaradio.com/belfold/2010_09_14_budahazyert-tuntettunk

 

2010.07.08.

Budaházyról készült film: http://szentkoronaradio.com/belfold/2010_07_07_eleg-volt-a-politikai-terrorbol-morvai-es-gaudi-kiszabaditja-budahazyt

2010.04.14.
Nem engedik ki Budaházy Györgyöt
http://nemzetiellenallas.ning.com/profiles/blogs/nem-engedik-ki-budahazy

2010.03.21.
Elbukott Budaházy ügye - 640 szelvényt fogadtak el a 831-ből
http://nemzetiellenallas.ning.com/profiles/blogs/elbukott-budahazy-uegye-640

2010.03.17.
Összegyűlt a kopogtatócédula Budaházy Györgynek!
http://nemzetiellenallas.ning.com/profiles/blogs/oesszegyult-a-kopogtatocedula

2010.02.22.
Dr. Morvai Krisztina és Toroczkai László tart fórumot Budaházy Györgyért
http://nemzetiellenallas.ning.com/profiles/blogs/dr-morvai-krisztina-es

2010.02.06.
Elindult a Budahazy.com, Gyuri választási oldala - aktivisták jelentkezését várják!
http://nemzetiellenallas.ning.com/profiles/blogs/elindult-a-budahazycom-gyuri

2010.02.05.
Magyar Guantánamó: Törjük át a hallgatás falát! + Morvai Krisztina petíciója
http://nemzetiellenallas.ning.com/profiles/blogs/magyar-guantanamo-toerjuek-at

Korábbi hírek: 2009.10.30.

 

morvai_krisztina.jpg

Morvai levele a letartóztatott hazafiak ügyében a Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyésze részére.

"Ha a Tanú című filmben láttuk volna ezt, jót nevetünk, de 2009-ben, egy EU-tagállamban történik" -

Dr. Kovács Tamás
A Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyésze részére


Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 17.§-a a következőképpen rendelkezik:

„Az állami szervek kötelesek az Európai Parlament képviselői részére a munkájukhoz szükséges felvilágosítást megadni.”

E jogszabályra figyelemmel az Európai Parlament magyarországi képviselőjeként és az EP Szabadságjogi, Rendészeti és Igazságügy Bizottságának tagjaként a következőkben kérek Öntől felvilágosítást. Tekintettel arra, hogy kérdéseimmel összefüggésben az Európai Parlament részére folyamatos és naprakész tájékoztatást szeretnék adni, kérem, hogy válaszát soron kívül, a lehetőség szerinti legkorábbi időpontban küldje meg.

Immár több, mint négy hónappal ezelőtt, 2009. június közepén – érdekes egybeesésként röviddel az Európai Parlamenti választásokat követően – került sor Budaházy György őrizetbevételére és ellene büntetőeljárás indítására terrorcselekmény és más bűncselekmények állítólagos gyanúja miatt. Budaházy György a magyarországi nemzeti ellenállás, a parlamenten kívüli politikai ellenzék jól ismert, kiemelkedő alakja.

Az ügy megítélése szempontjából nagy jelentőségű tény, hogy 2006. őszén, az akkori miniszterelnök hírhedt őszödi hazugságbeszédét követően indult tiltakozások miatti bosszúhadjáratként tömegesen került sor a tiltakozók őrizetbe vételére, ellenük büntetőeljárások indítására. Azóta, mint az Ön által is ismert, jogerős bírósági ítéletek valamint a rendőrséggel kötött peren kívüli megállapodások sokasága leplezte le, hogy ezen őrizetbe vételek, bebörtönzések szinte kívétel nélkül ártatlan emberekkel szemben történtek, közülük sokakat a börtönben testileg és lelkileg megkínoztak, s az elindult büntetőeljárások az ötvenes évek szellemét idézően koncepciós jellegűek voltak, azaz szintén ártatlan emberek tömegét érintették, s hamis bizonyítékokon „alapultak”.

Budaházy György júniusi bebörtönzésével egyidejűleg, illetve azóta folyamatosan további 15 személy – nők és férfiak – letartóztatására, s büntetőeljárás alá vonására került sor az ún. „Budaházy üggyel” összefüggésben.

Mind a magyar, mind a nemzetközi közvéleménynek, s így az Európai Uniónak is alapos oka van feltételezni, hogy megismétlődhetnek a 2006. őszi tömeges és durva jogsértések Magyarországon. Ezen feltételezést erősíti, hogy sem az ügyészség, sem más állami szerv azóta sem ismerte be nyilvánosan a bebörtönzések, kínzások és koncepciós eljárások miatti felelősségét, nem került sor a fő felelősök megbüntetésére sem. Ebből logikusan következhet, hogy a fennálló hatalom elfogadhatónak tartja a büntetőjog „bevetését” a nemzeti ellenállás megtörésére, az állampolgárok „megfegyelmezésére”.

Diktatúrákban megszokott dolog, demokratikus jogállamban azonban elfogadhatatlan, hogy a parlamenten kívüli ellenzékhez tartozók börtönben sínylődjenek, ráadásul úgy, hogy sem az ellenük szolgáló bizonyítékokról, sem a pontos vádakról, illetve az eljárás alapjául szolgáló tényekről, sem a fogvatartottak hogylétéről nem tudhat a nyilvánosság, nem tudhatnak még a hozzátartozók sem. A Budaházy-ügyben pontosan erről van szó, s ez az a tűrhetetlen helyzet, amelynek haladéktalanul véget kell vetni. Európai Uniós tagállamban, 2009-ben nem ismétlődhetnek meg sem a Rákosi idők jogfosztásai, sem a harmadik világ diktatúráiban tapasztalható olyan állapotok, amelyek ellen pontosan az Európai Unió emeli fel rendszeresen a szavát.

Engedje meg, hogy összefoglaljam azokat a tényeket, amelyek a Budaházy György és az ügyében érintett másik 15 fogvatartott személy elleni eljárással összefüggésben jelenleg ismeretesek.

Budaházy - ahogy az európai demokráciákban gondolkodó, felnőtt állampolgároktól megszokott – politikai tevékenységet folytat. Ettől az sem tántorította el, hogy több esetben büntetőeljárást indítottak ellene. Egyebek mellett azért indultak ezen eljárások, mert 2002-ben az ún. Erzsébet hídi blokád keretében többekkel együtt követelte a csalás-gyanús országgyűlési választás szavazatainak újraszámlálását, továbbá részt vett a Szabadság téri szovjet emlékmű tetején található önkényuralmi jelkép, az ötágú csillag eltávolításában, valamint internetes blogjában aktív politikai ellenállásra szólította fel az olvasókat. Hunnia Mozgalom elnevezéssel társadalmi-politikai mozgalmat indított, élve a vélemény-nyilvánítási szabadság és a közéletben történő részvétel alkotmányos jogával. A Wikipédia tanúsága szerint a Hunnia mozgalom egyebek mellett ún. Razzia-kampányt indított a Magyarországon köztudottan elviselhetetlenné váló korrupció ellen. E tevékenység részeként Budaházyék többek között az elhíresült ún. sukorói nagyberuházással összefüggő korrupciós ügyletek feltárásán fáradoztak, amikor a „terrorcselekmény” gyanújával összefüggésben megkezdődött a Hunnia mozgalomhoz köthető személyek letartóztatása.

Az elindult – állítólagos terrorcselekmény és más bűncselekmények miatti – büntetőeljárások kapcsán a közvélemény elé eddig egyetlen ún. „bizonyítékot” tártak a hatóságok, erről azonban kiderült, hogy Draskovics Tibor rendészeti miniszter „műve”. Mint ismeretes, a miniszter sajtótájékoztatón a nyilvánosság elé tárt egy felvételt, amelyen egy lakatlan pusztán robbantás látható. Állította, hogy ez a felvétel a Budaházy által vezetett ún. „terrorista csoport” gyakorlatán készült. Bejelentésével az állampolgárok széles körében nyilvánvalóan megrökönyödést és riadalmat keltett, olyan látszatot teremtve, mintha Budaházyék nem a sukorói és más korrupciós ügyek leleplezésével, hanem a politikusak, esetlegesen a polgári lakosságot veszélyeztető robbantgatásokkal lennének elfoglalva. Megállapítást nyert, hogy ez az állítás hazugság, a bizonyíték pedig koholt volt, mivel a felvétel ténylegesen egy vegyész-tanoncokból álló fiatal csoport által, Budaházyéktól teljesen függetlenül megvalósított robbantási kísérletkor készült.

Kérdésem: indult-e Draskovics Tibor miniszter ellen büntetőeljárás a Btk. 233§ (1) b, pontjába ütköző hamis vád bűntette miatt, amelyet az követ el, aki „más ellen bűncselekmény elkövetésére vonatkozó koholt bizonyítékot hoz a hatóság tudomására”? Amennyiben ezidáig nem indult ilyen eljárás, kérem, hogy jelen beadványomat egyben feljelentésnek is tekintse Draskovics Tibor rendészeti miniszter ellen a fenti tényállás alapján, s indítsa meg a szükséges nyomozást.

(Itt jegyzem meg, hogy demokratikus európai jogállamban hasonló „fiaskó” után a rendészeti miniszternek haladéktalanul le kellett volna mondania.)

Következő kérdéseim: Amennyiben Budaházy György illetve az ügyében fogvatartott másik 15 személy ellen a fenti koholt bizonyítékon kívül más bizonyítási eszköz is rendelkezésre állna, azt a hatóság már nyilvánvalóan hasonló diadallal a nyilvánosság elé tárta volna. Ilyen nem történt. Van-e más bizonyíték Budaházy György illetve a börtönben sínylődő 15 másik személy ellen? A bizonyítékok körében következő kérdésem.

Az Echo Tv folyó év október 23-i Éjjeli Menedék című műsorában (amely az Echo tv internetes archivumában megtalálható), az egyik fogvatartott élettársa úgy nyilatkozott, hogy az elrendelt házkutatást a vonatkozó jogszabályok szinte teljeskörű félretételével foganatosították úgy, hogy a kiszállt rendőrök a hozzátartozót durván fenyegetve, a karján lévő csecsemő életét veszélyeztetve eltávolították a lakásból. Független hatósági tanúkat pedig – a jogszabályi előírás ellenére – nem hívtak az eljárás szabályosságának ellenőrzésére. Ily módon senki nem láthatta, hogy a durván fenyegető fellépésű rendőrök a lakásban mit csinálnak, esetlegesen nem csempésznek-e bizonyítékokat, bűnjeleket a személyes tárgyak közé. A bizonyítékokkal összefüggésben ezért a következők a kérdéseim:

Kérdések: Milyen bizonyítékok állnak a hatóság rendelkezésére Budaházy Györggyel és az ún. „Budaházy ügyben” letartóztatott további 15 személlyel szemben? (Kérem, ne válaszolja azt, hogy ezek a bizonyítékok nem nyilvánosak, hiszen a legnagyobb nyilvánosság előtt és a legnagyobb „diadallal” került sor az egyetlen rendelkezésre álló, mellesleg hamis bizonyíték ismertetésére, így nyilvánvaló, hogy a további bizonyítékokat is szívesen tárják a hatóságok a nyilvánosság tudomására – már amennyiben léteznek ilyenek. ) Következő kérdésem: milyen körülmények között került sor az esetlegesen rendelkezésre álló bizonyítékok beszerzésére? Hogyan bizonyosodhat meg a nyilvánosság arról, hogy a vonatkozó jogszabályokat nem sértették meg a bizonyítékok beszerzése során s a rendelkezésre álló bizonyítékok nem hamisak vagy koholtak ugyanúgy, mint az ominózus „robbantásos felvétel”, amellyel igyekeztek az egész lakosságot megfélemlíteni és a politikai foglyok ellen hangolni? A házkutatásokat szabályosan végezték-e, így különösen jelen voltak-e a jogszabály által megkövetelt független hatósági tanúk? Tekintettel arra, hogy a nyilvánosság alapos okkal feltételezi (különösen az Éjjeli Menedék műsorra figyelemmel), hogy hatósági tanúk ténylegesen nem voltak, hajlandóak –e a jegyzőkönyvekben nyilvánvalóan szereplő hatósági tanúk a nyilvánosság elé állni és beszámolni – például az előző „bizonyíték” bemutatásához hasonló sajtótájékoztatón – a házkutatás körülményeiről? Összességében hogyan tudja a Köztársaság Legfőbb Ügyésze meggyőzni a magyar embereket arról, hogy nem ismétlődhetnek meg az ötvenes évek és nem csempészhetnek bármelyikünk otthonába hamis bizonyítékokat azért, mert politikai szerepet vállalunk, esetlegesen korrupciós ügyek feltárásán munkálkodunk?

A terrorcselekmény és más bűncselekmények ténybeli alapja szintén teljesen bizonytalan. Legfőbb Ügyész úr, tulajdonképpen mivel gyanúsítják Budaházy Györgyöt és a másik 15 személyt, azaz jogi nyelven fogalmazva milyen történeti tényállás(ok) alapján folyik ellenük büntetőeljárás? Az utolsóként letartóztatott újságírónővel szemben az az állítólagos gyanú, hogy ruhákat varrt a „terrorista csoport” tagjainak, s ezzel valósított meg bűnsegédi magatartást. Ha a rákosista időket idéző Tanú című filmben láttuk volna ezt, bizonyára jót nevetünk, de ez 2009-ben, egy EU tagállamban történik, valóságos emberekkel, akik a valóságban sínylődnek börtönben ismeretlen tények és ismeretlen bizonyítékok alapján. Kérem, ismertesse velem és a nyilvánossággal, hogy pontosan milyen cselekmények elkövetésével gyanúsítják a 16 bebörtönzött személyt? (Egyénekre bontva a történeti tényállásokat).
Igaz-e például, hogy valakik valamiféle fehér port küldtek egyes politikusoknak postán s ez az egyik alapja az eljárásoknak, a bebörtönzéseknek? Ha igen, akkor kérdezem: bevizsgálták-e ezt a bizonyos fehér port, s mi volt ez az anyag? Miből gondolják, hogy a gyanúsítottak s nem például valamely titkosszolgálat, vagy egy tréfás kedvű kamasz küldte e borítékokat?

A bulvársajtó szintű információkból tudjuk, hogy valakik állítólagosan egyes politikusok üresen álló hétvégi házára, illetve építés alatt álló házára lőttek, illetve ilyen célpontokra dobtak Molotov koktélt. Ugye minden magyar ügyész számára világos, hogy egy tudottan elhagyott, üres házra leadott lövés vagy Molotov koktél dobás a büntetőjog szabályai alapján nem valósíthatja meg sem az emberölés előkészületét vagy kísérletét, sem más élet illetve testi épség elleni bűncselekményt, sem pedig – a többi tényállási elem hiányában – a terrorcselekményt?

A fenti kérdések természetesen csak feltételezésekre alapoznak, hiszen immáron négy hónapja nem tudjuk, hogy pontosan milyen cselekmények elkövetésével gyanúsítják Budaházy Györgyöt illetve az ügyben azóta bebörtönzött és fogvatartott 15 másik személyt. Kérem tehát, hogy alapvetően ezzel, azaz a gyanúsítás alapjául szolgáló tényekkel és bizonyítékokkal kapcsolatban szíveskedjék mielőbb tájékoztatást adni, hogy az információt továbbadhassam a magyar és a nemzetközi nyilvánosságnak, különösen az Európai Parlamentnek.

Következő kérdéseim a fogvatartás körülményeivel, a fogvatartotti jogok megsértésével, így különösen a kapcsolattartási jog súlyos sérelmével kapcsolatosak.

Kérdéseim: Az ügyben fogvatartottak hozzátartozói közül többen számoltak be arról, hogy a gyanúsítottak hogylétéről, az ügy állásáról nincs tudomásuk, aggódnak szeretteikért. Számos fogvatartottnak kiskorú gyermeke van, így e „több sebből vérző” ügynek nagyszámú gyermek is elszenvedője. Milyen körülmények között tartják fogva a Budaházy-ügy gyanúsítottjait? Kérem, rendeljen el azonnali vizsgálatot annak kiderítésére, hogy mely fogvatartotti jogokat tartják be maradéktalanul esetükben és melyek sérülnek? Miért nem találkozhatnak hozzátartozóik, így különösen a házastársak/élettársak, a szülők, testvérek, illetve kiemelten is a kiskorú gyermekeik a fogvatartottakkal? Miért és hol akadnak el a hozzátartozók által beküldött csomagok és levelek? Mint azt Legfőbb Ügyész úr is tudja, Magyarország részes állama az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének. Ezen nemzetközi szerződés alapelvként rögzíti, hogy az államnak minden hatósági, illetve állami döntéskor figyelemmel kell lennie a gyermekek mindenek felett álló érdekére. A gyermekeknek (kivéve akkor, ha a szülő kifejezetten veszélyt jelent számára, mert például súlyosan és rendszeresen bántalmazza) joga van a szülővel való rendszeres kapcsolattartásra akkor is, ha a szülő előzetes letartóztatásban van vagy börtönbüntetését tölti. Budaházy György vonatkozásában pontosan tudható, hogy három kiskorú gyermeke az eltelt több, mint négy hónap során mindössze egyetlen ízben láthatta édesapjukat, akkor is olyan körülmények között, amelyek a gyermekek jogait, a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit súlyosan sértették, az édesapa ugyanis – a gyerekekben rémületet keltve – beöltözött kommandósokkal volt körülvéve. Kérem, szíveskedjen haladéktalanul tájékoztatni arról, hogy a hozzátartozók mikor és milyen körülmények között találkozhatnak legközelebb a fogvatartottakkal, s hogyan kívánják lehetővé tenni a kisgyermekekkel történő rendszeres és lelki fejlődésüket nem veszélytető kapcsolattartást? Kérem annak kivizsgálását is, és arról történő tájékoztatásomat is, hogy maradéktalanul megvalósulnak –e a fogvatartottaknak az ügyvédeikkel való kapcsolattartáshoz, a védelemhez fűződő jogaik.

Tájékoztatom Önt arról, hogy a Budaházy György és 15 másik személy ellen indult büntetőeljárás háttere, körülményei, a fogvatartás körülményei negyedszázada emberi jogokkal foglalkozó jogászként és EP képviselőként rendkívüli aggodalommal töltenek el. Éppen ezért a hozzátartozóktól és ügyvéd kollégáimtól az ügy állásával kapcsolatban mostantól rendszeres, naprakész információt fogok gyűjteni. Nagyra értékelném, ha ezzel összefüggésben nem tekintenének engem is „terroristagyanús” bűnsegédnek, hanem tudomásul vennék, hogy hivatásbeli kötelezettségemet teljesítem. Ez utóbbira bíztatok minden magyar jogászt, és az Országgyűlés Emberi Jogi Bizottságának tagjait is, akiknek e levelem másolatát azzal küldöm meg, hogy kérem, hívjanak össze rendkívüli ülést a Budaházy üggyel összefüggésben gyanítható emberi jogi jogsértések kivizsgálására. Levelemet hasonlóképpen megküldöm az Európai Parlament elnökének, valamint az EP Szabadságjogi, Rendészeti és Igazságügyi Bizottsága elnökének.

Végezetül tisztelettel bejelentem, hogy szeretnék személyes látogatást tenni Budaházy Györgynél és az ügyben fogvatartott 15 további személynél, hogy meggyőződjek fogvatartásuk tényleges körülményeiről, egészségi állapotukról, jelenlegi helyzetükről.

Kérem Legfőbb Ügyész urat, hogy e látogatásokat lehetővé tenni szíveskedjék, s jelöljön meg lehetséges időpontokat is.

Ismételten kérem, hogy szíveskedjék soron kívül, a lehető legrövidebb időn belül válaszolni levelemre, hogy erkölcsi és hivatásbeli kötelezettségemnek eleget téve tájékoztathassam a nyilvánosságot és az Európai Parlamentet az ügy állásáról s annak lényeges körülményeiről.

Budapest, 2009. október 30.

Tisztelettel

Dr. Morvai Krisztina
EP képviselő (Független/Jobbik)

UI: Az ügy sürgősségére tekintettel kérem, hogy válaszlevelét elektronikus levélben is szíveskedjék megküldeni, a fenti címre

barikád.hu
forrás:
http://barikad.hu/node/39521
_______________________________________________________

2009.10.
Budaházynál járt Wittner Mária - "Ki kell tartanunk!", üzeni Gyuri
A Szent Korona Rádió híradása szerint:

Az egykori 56-os halálraítéltet elsősorban az érdekelte, milyen egészségi állapotban van Gyuri. Hála Istennek erős és egészségileg is jól bírja. Üzeni: ő a végsőkig kitart, tegyen így mindenki.

Mária néni különben attól tartott, hogy az ÁVH megpróbálja majd gyógyszerrel vagy egyéb tudatformáló szerrel befolyásolni, sőt, ettől a hatalomtól - szerinte - még az is kitelik, hogy az életére törhetnek. De megnyugtató, hogy Gyuri a körülményekhez képest teljesen jól van.

Legnehezebben azt viseli, hogy nem lehet együtt a gyermekeivel, de olvas, TV-t néz, és így tájékozódik az országban történtekről. Wittner Mária elmondása szerint egyfolytában a hazája sorsáért aggódik.

Hírek szerint az ÁVH már eldöntötte, hogy januárig meg akarják hosszabbítani az előzetes letartóztatását. Továbbra sem lehet semmi konkrétat tudni azzal kapcsolatban, hogy milyen bizonyítékok alapján tartják fogva immár több mint 100 napja.

Meg nem erősített hírek szerint Soós Tibort, aki állítólag vallott ellene, az ügyészség hazaengedte, házi őrizetben van.

Budaházy György és a többi hazafi sorsáról, vagyis azzal kapcsolatban, hogy milyen körülmények között tartják fogva őket, mikor, milyen újságot, levelet olvashatnak, mikor láthatják családtagjaikat, Antal Lajos ügyész dönt egy személyben. Információink szerint Antalt nyugdíjából hívta vissza Draskovics, kimondottan ennek a konspirációs politikai ügynek a végrehajtására. Az ügyész személyére a későbbiekben még visszatérünk.

A rendkívüli látogatásra Wittner Máriát elkísérte Gyuri édesanyja is, akit természetesen nem engedtek be, és aki több órán keresztül várta a börtön bejáratánál a híreket fiáról.

A Jobbik EP-képviselőinek szintén joguk és lehetőségük van meglátogatni a politikai foglyokat.

_______________________________________________________

2009.10. 30.
A bebörtönzött Budaházy György húga, Budaházy Edda tett nemrég egy felhívást, amiben péntek kora délutánra egy tiltakozó, női felvonulásra hívott. A "Magyarok Nyilai" ügyben letartóztatottak családtagjainak nevében szervezett demonstráció célja a szeretteik embertelen körülményeire való felhívás volt.

A családtagoktól megtudhattuk, hogy az előzetesbe zárt hazafiaknak sem telefonálási, sem normális levelezési lehetőségei nincsenek, nem is beszélve arról, hogy a gyermekek sem találkozhatnak a benntartott édesapjukkal. Mindemellett a hatalom egyetlen bizonyítékot sem tudott felmutatni.

A felvonulás délután három óra után nem sokkal vette kezdetét. A menetet Edda és Morvai Krisztina vezette, mögöttük a fogvatartottak hozzátartozói mentek feketébe öltözve. A demonstrációt a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom budapesti tagjai biztosították, akik egy figyelemfelkeltő jelenetet is megelevenítettek az utcán: két símaszkos "Sün" kísért egy bilincsbe vert hazafit, aki a Magyar Ellenállás feliratú pólót viselte. A hangosan "Budaházy, Budaházy" és "Szabadságot a politikai foglyoknak!" rigmusokat skandáló felvonulókkal tartott Toroczkai László és Zagyva Gyula is.

A "Szabadságot a politikai foglyoknak" üzenet nemcsak magyarul, de angolul, franciául és spanyolul is felkerült transzparensekre, amikre főleg a vánszorgó külföldi autósok csodálkozhattak rá. Vármegyés lányok szórólapokat is osztogattak a járókelőknek, akik kérdőn néztek a tömegre, nem értették ugyanis, hogy milyen "politikai foglyokról" van szó. Jól példázta az értetlenkedés az igen erős balliberális média uralmát, ami szerencsére egyre kisebb.

A felvonulók az Astoria, a Deák tér és a Szent István Bazilika előtti tér érintésével jutottak az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium elé. Itt Morvai Krisztina intézett beszédet a jelenlévőkhöz és olvasta fel a Draskovicsnak és a Legfőbb Ügyésznek írt levelének részleteit. Edda és a képviselőasszony megpróbálta átadni a Minisztérium dolgozóinak is a beadványukat, de az ottaniak gyáván elbújtak. Az őrök azt felelték, hogy senki sincs az épületben, miközben több villany is égett az emeleteken és néha-néha egy fej is felbukkant az ablakokban.
_______________________________________________________

 

Lehetőség Budaházy György kiszabadítására

Ha az egyik párt jelöli képviselőnek Budaházy Györgyöt, akkor ezzel kihozhatja a börtönből őt. Kampányolhat és ha képviselőnek választják mentelmi jogot kap, 4 évig megakad az ellene folyó eljárás és szabadon dolgozhat. Mint ahogy egyesek kihasználják a mentelmi jogukat, ebben az esetben is lehetne alkalmazni. Aztán majd el lehet törölni ezt az igazságtalan, csak a kiváltságosoknak járó jogot.

2009. október 31.
A történelem ismétli önmagát, de én mégsem gondoltam, hogy ez újra meg fog történni napjainkban. Mostanában többen azt mondták nekem, hogy ne foglalkozzak már a múlttal, felejtsem már el! De állandóan a párhuzamot látom a Nagyapám és Budaházy György ügye, koncepciós pere között. Nagyapámat 1949. februárjában letartoztatták. Az ő esetében sem árulták el, hogy miért kell börtönben sínylődnie és semmilyen terhelő bizonyítékot nem tudtak felmutatni ellene. Várandós felesége és családja - csakúgy, mint Budaházy György családja - mindent megtett, hogy lehetőséget kapjanak arra, hogy meglátogathassák, hogy kiderítsék, hogy miért tartják börtönben, hogy kiszabadítsák. 1950. április 1-jén hajnalban "hűtlenség" vádjával váratlanul mégis kivégezték, nem foglalkoztak a kegyelmi kérelme elbírálásával sem. Börtönbe zárták, megkínozták, felakasztották, rehabilitálták és aztán megkoszorúzták a sírját. Őszintén remélem, hogy Budaházy György története nem fog ilyen szomorúan befejeződni. Gyalázat, hogy nem találkozhat a családjával! Nagyon remélem, hogy Morvai Krisztina levele célt ér!!! Örülök, hogy Wittner Mária meglátogatta Budaházy Györgyöt és jó lenne, ha ezt mint képviselőnek Morvai Krisztinának is engedélyeznék, hogy folyamatosan láthassa valaki, hogy egészségileg milyen állapotban van. Szörnyű, hogy embereket csakúgy elhurcolnak, veszélyes bűnözőknek kiáltják ki őket, mert szólni, vagy tenni mernek valamit a Hazánkért!
Szebb jövőt!
Csilla

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 59
Tegnapi: 151
Heti: 210
Havi: 1 011
Össz.: 743 568

Látogatottság növelés
Oldal: I. Hazafiak napjainkban
Magyar Hősök - A Hazáért éltek, haltak - Magyar Hazafiak - © 2008 - 2023 - magyarhosok.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »